Regulamin usług drogą elektroniczną e-wizyta, e-konsultacja

1. Usługi realizowane są przez - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Gałuszka 43-331 Dankowice Krasińskiego 7 tel 606387562 zwanym dalej lekarzem.

2. E-wizyta świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn zm.) udzielane Pacjentowi za pomocą systemów teleinformatycznych.

3. E-recepta – recepta sporządzona i wydana na rzecz Pacjenta w postaci elektronicznej.

4. Usługi realizowane są telefonicznie po uprzednim ustaleniu terminu poprzez kalendarz rejestracji na stronie www.ggaluszka.pl lub pod numerem telefonu rejestracji 334824923

5. Usługi realizowane są dla pacjentów którzy poprzednio byli już na wizycie stacjonarnej w gabinecie zwanych dalej pacjentem

6. Usługa E recepta polega na wystawieniu e-recepty na dotychczas stosowane przez pacjenta leki stałe oraz przesłanie jej kodu smsem na numer komórkowy pacjenta

7. Usługa E wizyta polega na modyfikacji leczenia przez lekarza i wystawieniu e-recepty. Następnie przesłania kodu e-recepty na numer komórkowy pacjenta oraz przekazanie ustne zaleceń stosowania leków z potwierdzeniem ich zrozumienia i zapisania przez pacjenta, na prośbę pacjenta zalecenia mogą być przesłane w formie mailowej na podany przez pacjenta email.

8. Istnieje możliwości przesłania wyników badań na adres email: ggaluszka@protonmail.com celem ich konsultacji

9. Płatność realizowana jest po usłudze czyli po rozmowie telefonicznej, wydaniu zaleceń i przesłaniu kodu e-recepty pacjentowi

10. Opłata za e-poradę w wysokości wskazanej w Cenniku wnoszona jest za pomocą serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, poprzez link umieszczony na stronie www.ggaluszka.pl/cennik

11. Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Gałuszka 43-331 Dankowice ul. Krasińskiego 7

12. Dane osobowy wykorzystywane są tylko dla procesu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z poźn zm.),

13. Reklamacje – można przesłać na adres Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Gałuszka 43-331 Dankowice Krasińskiego 7, będzie rozpatrzona w ciągu 30 dni, w razie pozytywnego rozpatrzenia zapłacona kwota e-wizyt lub e -recepty zostanie zwrócona w ciągu 14 na wskazany numer rachunku bankowego pacjenta

Kardiolog

Grzegorz Gałuszka

+33 482 49 23