+33 482 49 23

Kardiolog  

Grzegorz Gałuszka

Polsko Amerykańskie Kliniki Serca Ustroń

ul. Sanatoryjna 7

tel. 33 472 28 01,   33 472 28 11 

 

 

I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny 

 

 

 

koronarografia

angioplastyka wieńcowa - stenty

stymulatory serca - rozruszniki

defibrylatory serca - ICD

terapia resynchronizująca - CRT, CRT-D

ablacja

 

 

echo serca - UKG - aparat Vivid 9

Holter ekg

próba wysiłkowa

 

 

angiografia tętnic szyjnych i kończyn dolnych

 

 

 

 

www.klinikiserca.pl

Professional Advice