Professional Advice

 

 

I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny 

       Grzegorz Gałuszka

       

koronarografia

angioplastyka wieńcowa - stenty

stymulatory serca - rozruszniki

defibrylatory serca - ICD

terapia resynchronizująca - CRT, CRT-D

ablacja - leczenie arytmii

Tomografia - angio TK naczyń wieńcowych

 

echo serca - UKG - aparat Vivid 9

Holter ekg

próba wysiłkowa

 

 

 

 

 

 

www.klinikiserca.pl

Polsko Amerykańskie Kliniki Serca Ustroń

ul. Sanatoryjna 7

tel. 33 472 28 01,   33 472 28 11 

Kardiolog

Grzegorz Gałuszka

+33 482 49 23