Kontakt telefoniczny: 606 387 562

Kontakt mailowy: ggaluszka@protonmail.com

Podstawowe zasady w czasie epidemii

 

1. Wizyta osobista w gabinecie tylko w sytuacjach koniecznych – dużą część wizyty można przeprowadzić zdalnie / telefonicznie i mailowo/ szczególnie u pacjentów do tej pory regularnie leczonych w gabinecie, kontakt osobisty konieczny celem zbadania fizykalnego, pomiaru ciśnienia, wykonania EKG i UKG /echo serca/ nie zawsze jest konieczny  

2. Przed każdą wizytą wywiad dotyczący kontaktów z chorymi na Covid-19, kontaktów z osobami na kwarantannie, ewentualnych objawów choroby /gorączka, kaszel, duszności/ oświadczenie podpisane przed wizytą w gabinecie – proszę o własny długopis 

3. Czas wizyty w gabinecie skrócony do minimum , wizyta umówiona na określoną godzinę, kolejni pacjenci nie mają kontaktu ze sobą – w razie przebywania kogoś w poczekalni proszę nie wchodzić tylko poczekać w samochodzie na parkingu 

4. Wyniki badań dodatkowych można przesłać przed wizytą na mail: ggaluszka@protonmail.com

5. Używanie przez pacjentów i personel maseczek, przed i po wizycie dezynfekcja rąk przez lekarza i pacjenta.  

6. Po każdej wizycie dezynfekcja powierzchni w gabinecie, wietrzenie.  

7. Płatności bezgotówkowo lub wyliczona kwota

Obecnie gabinet funkcjonuje normalnie, obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk. 

Zasady funkcjonowania gabinetu w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2

 

Każdy pacjent odwiedzający gabinet musi być świadomy , że pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa istnieje teoretyczne ryzyko zakażenia , jak również ,że w przypadku zakażenia lekarza lub innego pacjenta istnieje możliwość objęcia go przez SANEPID kwarantanną .i/lub nadzorem epidemiologicznym

 

Każdy pacjent musi być świadomy, że generalnie kontakt ze służbą zdrowia niesie za sobą ryzyko zakażenia.

Oświadczam również , że w chwili wizyty nie mam żadnych objawów sugerujących możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov-2 , dokładam wszelkich starań, aby należycie przygotować pomieszczenia i urządzenia do wizyty, jak również to że pełnię na bieżąco dyżury w I Oddziale Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu.

 

 

Wyjaśnienie :  

 

1.Wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 należy do wirusów bardzo zakaźnych tzn. łatwo przenoszących się z człowiek na człowieka.  

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Im kontakt dłuższy, bliższy, związany z nasilonym oddechem, mówieniem, kichaniem, kaszlem tym ryzyko przeniesienia wirusa większe.

Dla zminimalizowania ryzyka zakażenia należy przestrzegać także podstawowych zasad higieny – mycie i dezynfekcja rąk, niedotykanie rękoma twarzy, używanie maseczek.

Podstawowe informacje na temat Covid-19

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/225676,koronawirus-najnowsze-informacje

 

2.Wizyta kardiologiczna składa się z kilku elementów 

Wywiad – najistotniejsza część wizyty

Badanie fizykalne /w tym osłuchiwanie serca/

Badania dodatkowe /pomiar ciśnienia, EKG, echo serca/

Analiza dostarczonych badań /wyniki laboratoryjne i inne/

Wydanie zaleceń – zlecenie dodatkowych badań, skierowań, stosowania leków, wypisanie recepty itd.

 

Z wszystkich tych elementów osobistego kontaktu wymaga tylko badanie fizykalne oraz badania dodatkowe w związku z tym czas pobytu pacjenta w gabinecie można skrócić tylko do tych dwóch elementów, pozostałe części wizyty można przeprowadzić zdalnie np. telefonicznie / wywiad przed wizytą, zalecenia po wizycie/.

 

3.W dużej części przypadków zebrany wywiad szczególnie u stałych pacjentów pozwala na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie 

 

4. Zasady funkcjonowania tzw. e-recepty . Po wystawieniu recepty przez lekarza pacjent otrzymuje smsem czterocyfrowy kod recepty. Z otrzymanym kodem udaje się do apteki gdzie razem z kodem podaje również swój PESEL i otrzymuje leki.  

-->>  e-recepta informacje

 

 

Kardiolog

Grzegorz Gałuszka

+33 482 49 23